Search

Categories

  • Geen categorieën

Bookmarks

Archives


Transmuteren
Iedereen komt in z’n leven (innerlijke) problemen tegen, dat is onvermijdelijk. Je kunt echter op verschillende manieren met deze problemen omgaan. Meestal hebben we geleerd om onze problemen weg te drukken.
Heb je hoofdpijn dan neem je een pijnstiller.

Dat lost de achterliggende oorzaak van het probleem uiteraard niet op. Integendeel, het blijft opgeslagen in je systeem en werkt als een ruis, als een ballast in ons energiesysteem. Totdat het ooit verwerkt wordt, naar het licht, naar bewustzijn wordt gebracht.


Kosmische nacht en dag
In de kosmische nacht, die tot voor kort de tijdgeest bepaalde, hadden we nauwelijks een andere mogelijkheid dan onze problemen wegdrukken.
Het doel van de kosmische nacht was om ons steeds dieper met de materie te verbinden, ons trillingsgetal te verlagen. Dat kon alleen door onszelf en anderen te verzwaren, te belasten. Als we wel in staat waren geweest onze problemen tot op de bodem te verwerken, had dat dit doel tegengewerkt.
In de kosmische dag is het de bedoeling dat we ons vanuit onze verbinding met de materie weer sterker met het Hogere verbinden. Dat kan alleen als we weer lichter worden door alsnog ons verleden, onze ballast te verwerken.


Transformeren en transmuteren
Transformeren en transmuteren zijn kosmische dag methoden die hierbij kunnen helpen. Zij maken gebruik van het licht van de kosmische dag. Door dit licht over onze problemen, ons donker, te laten schijnen worden ze werkelijk opgelost.

Het meest bekende voorbeeld van een transformatie is de dageraad. Het licht van de zon laat het donker verdwijnen. Er vindt daarbij nooit een strijd plaats tussen het licht en het donker. Dat komt omdat het licht van een hogere orde is dan het donker. Pas als het licht zich weer terugtrekt is er weer plaats voor het donker. In de kosmische nacht waren transformeren en transmuteren niet mogelijk. Heel logisch want in een nacht is er geen licht dat ergens over kan schijnen.

Transmuteren werkt nog krachtiger dan transformeren. Transformeren brengt veranderingen aan in de bestaande werkelijkheid waar transmuteren deze werkelijkheid verandert, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan. Als je een muur opnieuw verft kun je dat een transformatie noemen. De muur ziet er weer mooi uit. Verf je de muur en die wordt daardoor transparant dan is dat een transmutatie.

De regels van de bestaande werkelijkheid worden dan niet meer gevolgd. Het verassen van hout door vuur is een vorm van transformatie, maar als het hout niet verast terwijl het vuur brandt is dat een voorbeeld van een transmutatie.


Transmutatiegave
Door een behandelingTransmutatie ChannelingVitalisatie Verbinding of Kracht Verbinding van het Wholism Project ontvang je automatisch de gave om te transmuteren. Transmuteren is heel eenvoudig. Je richt je naar binnen en vraagt of datgene wat je dwars zit getransmuteerd mag worden. Een kind kan dus de was doen.


Wanneer werkt Transmuteren niet?

Transmuteren werkt niet als we door een ontwikkelingsproces in het nu gaan. Het werkt altijd als je bezig bent je onverwerkte verleden op te lossen, maar als je door een ontwikkeling gaat, die je in het nu nodig hebt voor jouw geestelijke groei, dan werkt transmuteren niet.

Een volkomen kloppend voorbeeld van een ontwikkeling is de geboorte van een baby. De baby verlaat de voor hem bekende ruimte van de baarmoeder, gaat door een vernauwing, het geboortekanaal, om uit te komen in een voor hem of haar onbekende ruimte.

Dit geboorteproces zelf is niet transmuteerbaar, het moet gewoon plaatsvinden. In dit voorbeeld is dat volkomen logisch, maar hetzelfde geldt voor geestelijke ontwikkelingen die in het nu plaatsvinden. Het zijn ervaringen die rijper maken, die echt nodig zijn voor je verdere ontwikkeling.

Invloeden uit het verleden die het proces bemoeilijken, zijn wel weer transmuteerbaar.  Als de barende moeder verkrampt omdat haar vorige bevalling zo’n pijnlijke ervaring was, is die verkramping wel transmuteerbaar.

Kortom: Transmuteren is een heel handig hulpmiddel om je snel weer beter te voelen. Je kunt alles transmuteren en je kunt er nooit kwaad of verkeerd mee doen. En soms werkt het niet en dat is op dat moment dan functioneel.