Search

Categories

  • Geen categorieën

Bookmarks

Archives


Wholism Project
Sinds 2013 ben ik Wholistic Partner geworden van het Wholism Project. Het Wholism Project is een spiritueel geleid project en kenmerkt zich door een breed scala aan energetische Verbindingen en behandelingen die zijn ontwikkeld om de mens door deze roerige tijden heen te helpen. Wil je meer weten over de toepassingen kijk dan op deze website. of bel me voor meer informatie. Lees hieronder meer over de nieuwe tijd.

Linkbanner Partners


Een nieuwe tijd
We leven in een bijzondere tijd. Voor steeds meer mensen is voelbaar dat de energie aan het veranderen is. We bevinden ons nu in de overgang van kosmische nacht naar kosmische dag. Dat klopt ook wel want astrologisch gezien zitten we nu in de overgang van het Vissen- naar het Watermantijdperk, ook wel Aquariustijdperk genoemd.

Wat is nu zo’n tijdperk? De Aarde draait in twaalf maanden om de zon, daarbij de twaalf dierenriemtekens doorlopend. De zon doorloopt op zijn beurt ook een cyclus door het melkwegstelsel en doet daar ongeveer 26.000 jaar over. Deze periode van 26.000 jaar wordt een zonnejaar genoemd. Tijdens een zonnejaar doorloopt de zon, net zoals de Aarde, alle dierenriemtekens. Per teken doet hij daar ongeveer 2.160 jaar over. Een zogenaamde zonnemaand. Zo’n zonnemaand noemen wij een tijdperk.

En net zoals het astrologische dierenriemteken waarin wij geboren worden een stempel drukt op onze geaardheid en constitutie, zo wordt ook iedere zonnemaand beheerst door een bepaalde tijdgeest.

Op dit moment zijn we net voorbij de overgang van het Vissen- naar het Aquariustijdperk. Deze overgang heeft veel meer voeten in de aarde dan de overgangen van voorgaande tijdperken. Dat komt doordat er momenteel naast deze zonnemaand nog zes andere grote kosmische cycli eindigen en dus weer opnieuw beginnen. De kortste van de in totaal zeven cycli duurt 2160 jaar (de al genoemde zonnemaand) en de langstdurende cyclus neemt 40.000 jaar in beslag. Dat deze zeven cycli vrijwel tegelijkertijd eindigen en weer opnieuw beginnen is een kosmische gebeurtenis die slechts heel zelden voorkomt, namelijk een maal in de 300.000 jaar. Het is de overgang van een kosmische nacht naar een kosmische dag.


Het jaar 2012

Het is dan ook opvallend dat de voorspellingen, die in de piramide van Cheops zijn gevonden, die uit de I-Tjing en die van de Hopi en Maya-cultuur allen tot en met het jaar 2012 lopen. Men sprak dan over ‘het einde der Tijden’. Astrologisch gezien is het jaar 2012 het puntje van het staartje van het Vissentijdperk.

Het wordt nog opmerkelijker als we ons realiseren dat de voorspellingen van de piramide van Cheops en die uit de I-Tjing dateren uit tijdperken vóór het Vissentijdperk. Men kon dus kennelijk wel over de grenzen van de tijdperken heen kijken, maar niet voorbij het einde van het Vissentijdperk. Ook dit geeft aan dat het deze keer een andersoortige overgang betreft.

Dat de vroegere zieners niet verder konden kijken dan de huidige overgang geeft aan dat we als mensheid een belangrijke wending gaan maken in onze ontwikkeling. We hebben ons gedurende een zeer lange periode langs een rechte lijn ontwikkeld. Alsof we steeds één lange rechte weg hebben bewandeld. Over zo’n lange rechte weg kun je, mits je zicht scherp genoeg is, heel ver vooruit kijken. Totdat de weg een bocht maakt…

De ontwikkelingsweg van de mensheid zit momenteel in zo’n bocht. Onze ontwikkeling neemt een andere wending.


Lager trillingsgetal
We zijn namelijk van oorsprong Lichtwezens en hebben ons gedurende 300.000 jaar kosmische nacht steeds meer met de materie verbonden, dat was ons ontwikkelingsweg naar een steeds lager trillingsgetal. We moesten onszelf en anderen verzwakken om die materialisatie mogelijk te maken.

De kosmische dag is het tijdperk waarin we ons weer gaan ontwikkelen richting onze Bron. Dat betekent een verhoging van ons trillingsgetal. Dat we nu aan het begin van de kosmische dag zijn, betekent niet dat we nu opeens in een andere wereld of werkelijkheid zullen zijn. Veel van ons denken, techniek, concepten is immers geconstrueerd in de kosmische nacht en bevat dus nog die programmering. Wel zal het afstemmen op de kosmische dag energie, de nieuwe energie steeds makkelijker en onbewuster gaan.

Dankzij de gave om te transmuteren, een instrument van de kosmische dag, kun je je werkelijk gaan ont-wikkelen en je verleden uit de kosmische nacht gaan verwerken.


Toenemende lichtkracht
Door de toenemende lichtkracht komt alle “troep” naar boven. Zowel in onze persoonlijke levens als in de maatschappij. Dat wat nog niet verwerkt is wordt aan de oppervlakte gebracht om alsnog verwerkt te worden. Wereldwijd staan de oude structuren op instorten of lopen tegen hun beperkingen aan. De oude structuren passen eenvoudigweg niet meer bij de veranderende tijdgeest en de nieuwe energie.

Met de oude manier van denken kan men de problemen niet meer oplossen. Er is veel angst en er wordt ook nog steeds veel angst gezaaid. Je kunt er zelf voor kiezen of je je met die angst verbindt of dat je je verbindt met de nieuwetijdsenergie die elke dag verder in kracht toeneemt. Een nieuwe tijd waarin liefde, eenheid, samenwerking en verbondenheid centraal staan. Door je bewust te verbinden met de nieuwe energie, de kosmische dag energie, ondersteun je je eigen groei en ontwikkeling en ga je dus mee in de nieuwe ontwikkelingsrichting die we als mensheid ingeslagen zijn.